IndeeLift

IndeeLift

Model ppu

150 kg

IndeeLift

... op at stå igen...

IndeeLift

HFL-400

180 kg

IndeeLift er en egenudviklet serie af personlifte, beregnet på af løfte personer fra gulv og op i ståhøjde. Fra januar 2021 markedsføres der 2 forskellige lifte til henholdsvis 150 kg og 180 kg. Liften skal hjælpe ældre i eget hjem, hvis de har problemer med at falde og med at komme op at stå igen. Med en lift til rådighed, behøver de ikke hjælp udefra, så kommunerne kan spare på SUSU assistance. Der findes også større og kraftigere modeller beregnet til professionel brug og den største kan bruges af redningstjenester til patienttransporter.

Model PPU

Model PPU (op 54 cm/150 kg ) & PPU-S (op 76 cm/180 kg) tænkes brugt i eget hjem. Har den ældre beboer problemer med fald  og med at komme op igen, kan personen skubbe sig ind over siddepladen og løfte sig selv op i ståhøjde igen, blot ved at trykke på en op/ned knap... det er enkelt og nemt. Vi forestiller os, at de enkelte kommuner udlåner liften til ældre, som har et behov og som SOSU assistenten vurderer, er i stand til selv at betjene liften og dermed få glæde af den.

Demonstration ?... I ringer vi Springer.

Her bruges indeelift i dag:

HFL-400

Model FTS-400 kan løfte max. 180 kg, og tænkes brugt på plejehjem og bosteder, hvor man gerne vil have en lidt kraftigere model end PPU. I dag anvendes typisk de lidt større kraner, hvor 2 assistenter løfter beboeren op fra gulvet i en pose og eksempelvis tilbage i seng.

Med en IndeeLift kan en enkelt assistent klare opgaven relativt nemt og hurtigt, mens den anden assistent frigøres til andre opgaver. Når først liften er opladet, kan man i lang tid anvende den trådløst uden ledning.

HFL-500

Model HFL-500 kan løfte max. 250 kg, og tænkes brugt af redningstjenester til alle typer af kørsel i ambulancer, sygetransporter, brandbiler, etc. Med denne kraftige model er det muligt at løfte patienten op og trille afsted (som en sækkevogn) endda også ned ad trapper. Så mange tunge og besværlige løft kan undgås, og det bliver nemmere at flytte personer ud af snævre steder i etagebyggeri og at få dem ned til et ventende køretøj. HFL-500 er installeret i mange redningskøretøjer i USA.