AccessMat

AccessMat...strandmåtter

AccessMat er vores primære produkt, som anvendes på offentlige badestrande i blandt andet landets kystkommuner, men også til hoteller, feriebyer og campingpladser, som har beliggenhed ved kysten. Måtterne fås i farverne SAND, BLÅ eller BRUN, og hvor den blå gerne bruges sydpå, er det primært de brune eller sandfarvede måtter, som foretrækkes af kunderne længere mod nord i Skandinavien.

Her ligger AccessMats i dag:

(Rekvirér gerne referencer fra kunderne - kontakt AccessRec)

FARVER

Odder

Kommune

På Saksild Strand i Odder Kommune ligger 80 meter strandmåtter; 2 stk. fra p-plads mod vandkanten, samt 2 stk. på tværs langs vandkanten. Måtten har været en stor ubetinget succes for kommunen, med megen ros fra de mange brugere. Kommunen har specielt høstet anerkendelse for at have stillet en adgangsvej til vandkanten til rådighed for gangbesværede og for kørestolsbrugere. Se også www.godadgang.dk !

Ishøj

Kommune

På Vallensbæk Strand, som er en del af Strandparken i Ishøj Kommune, ligger 45 meter måtte fra et stisystem og ned til vandkanten, hvor en badebro til kørestole er bygget ud i vandet. Kommunen har således lagt en seriøs plan for de fysisk udfordrede medborgere og blandt andet har organisationen af frivillige i "Cykling Uden Alder" taget måtten i brug, så kommunes ældre kan få sig en frisk cykeltur helt ned til vandkanten.

Vordingborg

Kommune

På Hårbølle Strand på det sydvestlige Møn i smukke Vordingborg Kommune, ligger en 100 meter lang måtte for enden af en sti, der fører fra en parkeringsplads og ned til stranden. Ikke bare beboerer i området kan nu få glæde af strandmåtten, men også gæsterne på Camping Vestmøn, der ligger som nabo til stien, kan med fordel bruge måtten som adgang til stranden og det herlige badevand i Grønsund.

Vordingborg

Kommune

På Ulvshale Strand på det nordvestlige Møn med udsigt ud over Østersøen, ligger en 84 meter lang måtte for enden af en sti, der fører direkte fra en parkeringsplads og ned til stranden. Stien var tidligere belagt med hårde jernriste, som gjorde det umuligt at gå barfodet ned til stranden. Nu er stien belagt med en blød og skridsikker strandmåtte, som nede på stranden er udført med et lille knæk, der udgør en udsigtsplatform for kørestole.

Vordingborg

Kommune

På stranden ØST for Klintholm Havn på den sydøstlige del af Møn, snor en 100 meter lang sti sig op igennem landskabet og ned til Hjelm Bugt. Stien forbinder en parkerings- og opholdsplads (inkl. toiletbygning) med stranden. Før var stien blot sand uden mulighed for f.eks. kørestole til at nå stranden, men nu er der udlagt en strandmåtte med flere vinkler op over en bakketop og ned til vandkanten og den herlige strand.

Vordingborg

Kommune

På stranden TÆT på Klintholm Havn på den sydøstlige del af Møn, går en 60 meter lang sti fra de gamle og idylliske fiskerhuse og ned til stranden og Hjelm Bugt. Stien er nu belagt med en strandmåtte, som letter adgangen til stranden for ALLE, også medborgere med gangbesvær og for dem i kørestole. Havnen er et mål for de mange turister, som hver sommer besøger Møn, så strandmåtten vil uden tvivl blive benyttet flittigt.

Vordingborg

Kommune

På Svinø Strand ud til Karrebæksminde Bugt lige syd for Næstved, ligger et stort sommerhusområde. Her vil nu både grundejere som turister fremover kunne benytte den nye strandmåtte ned til stranden. Nu kan også kørestolsbrugere bevæge sig ned på stranden, hvor der er udsigt til både Knudshoved og, på dage med god sigtbarhed, Storebæltsbroen 50 km væk.

Tidligere var Svinø faktisk en ø, men nu er den landfast.

Stevns Kommune

På Rødvig Strand, forbundet til havnen i Rødvig, har man etableret en strandmåtte fra parkeringspladsen på havnen og ud på stranden. Stevns Kommune har i forvejen brugt mange ressourcer på at forbedre selve stranden ved at tilføre store mængder fin sand, for på den måde at udvide stranden til de mange gæster, som hvert år er på besøg. Måtten blev behørigt indviet af repræntanter fra kommune, foreninger og presse.

Faxe

Kommune

På stranden ved Faxe Ladeplads ligger en kombination af brune AccessMat måtter afsluttet med nogle grå AccessDeck køreplader. Gangstien med platformen fører standgæsterne fra p-pladsen og ned til en smuk badebro i træ, hvorfra man kan tage sig en dukket i Faxe Bugt og Østersøen. 

Odder

Roklub

I Odder Kommune ligger Odder Roklub ved den skønne Saksild Strand. Her har roerne i årevis benyttet 2 rækker jernriste til at trække bådene over stranden og ned i vandet. Det har ikke været optimalt, da ristene ofte flyttede på sig, og nærmest lå hulter til bulter i sandet. Nu har man investeret i 2 AccessMat strandmåtter og problemet er løst. Nu er der en god kørevej i sandet.

Syddjurs

Kommune

På Vibæk Strand, tæt på Ebeltoft, ligger en måtte, som leder fra parkeringspladsen og helt ned til vandkanten. Kommunen har etableret gode forhold på stedet, med handicap-parkering og med en stor, flot toiletbygning, lige til at rulle ind i med kørestol.

Ærø

Kommune

På Vestre Strand ved Ærøskøbing ligger en måtte fra parkeringspladsen og stejlt ned af en skråning og ud på stranden. Underlaget er gundigt forarbejdet af folk fra kommunen, der har udlagt og stampet stabilgrus, så måtten ligger stabilt og helt perfekt. Har man mulighed for det, og resourcerne til rådighed, så er det præcist sådan, det skal gøres... stor ros til kommunen.

Grundejer

forening

I Stevns Kommune tæt på Store Heddinge har en flok lokale grundejere i "Strandforeningen Bøgeskov" i 2021 etableret en 12 meter lang og 183 cm bred AccessMat fra parkeringspladsen og til en træbro ude i vandet. 

Nu kan også brugere i kørestole og med barnevogne køre helt ud på broen og nyde Østersøen på tæt hold.

Fr.havn

Kommune

BEMÆRK - NY MÅTTE I SANDFARVE !

Ved stranden Sæby Søbad har kommunen udlagt en måtte i sandet mellem en træbro og en badebro. Det nye ved denne måtte er farven SAND, som på naturlig vis blender ind i sandet og gør måtten næsten usynlig. Denne farve markedsfører AccessRec fra 2022, og vi forudser, at det bliver den foretrukne farve fremover.